Høyfrekvent skjerm lyktes i den tekniske reformeringen av Longquan Coal Preparation Plant

1.1 Oversikt over kullberedningsanlegg
Longquan Coal Preparation Plant of Taiyuan Coal Gasification Company er et storskala dual-system med en designkapasitet på 5.00Mt/a som hovedsakelig produserer kokskull og tar hensyn til produksjon av termisk kull.Grovslimsystemet til kullberedningsanlegget står for 5 % av råkullproduksjonen og har en prosesseringskapasitet på 56,82 t/t per time.

1.2 Sorteringsprosess
Kullberedningsprosessen i utformingen av kullberedningsanlegget er som følger: Etter at råkullet er avslemmet og siktet (avslimingsskjermen er 1 mm), skilles 50–1 mm av en avslimnings- og trykkløs tre-produkt tung-medium syklon , 1–0,25 mm Det grove kullslimet separeres med TBS, og det -0,25 mm fine kullslimet gjenvinnes ved fortykning og filterpress som et middels kullprodukt.

2.1 Separasjon og gjenvinningsprosess av grovt slim før teknisk transformasjon
Separasjons- og utvinningsprosessen av grovt slim før den tekniske transformasjonen av Longquan Coal Preparation Plant er: syklonkonsentrasjon + TBS-separasjon + syklonkonsentrasjon + buesiktavsliming og avvanning + sentrifugeavvanning.Den spesifikke prosessen er vist i figur 1.

High-frequency screen succeeded in the technical reformation of Longquan Coal Preparation Plant (1)

Fig. 1 Prosessflytskjema over grovslimseparasjon før teknologisk transformasjon

2.2 Det er et problem
Tabell 1 viser siktingstestdata for den buede silens tilførsel og over-the-screen-materiale når den buede silen ble brukt til å kutte og kategorisere TBS-konsentratoverløpet før den tekniske transformasjonen.Fra sammenligningen av siktetestdataene kan det ses at forskjellen mellom askeinnholdet i det innkommende materialet og sikten er mindre enn 5 %, noe som indikerer at sikteeffektiviteten til lysbuesikten er lav og askreduksjonseffekten er ekstremt dårlig.

High-frequency screen succeeded in the technical reformation of Longquan Coal Preparation Plant (2)

Tabell 1 Screeningtestdata av lysbuesikten før den teknologiske transformasjonen

Longquan Coal Preparation Plant har høyt askeinnhold, alvorlig gangslam, høy intern aske, lavt konsentratutbytte og stort mellomproduktinnhold.Derfor, i faktisk produksjonspraksis, har den opprinnelige utformingen av separasjons- og gjenvinningsprosessen for grovt slim hovedsakelig følgende problemer:
Den opprinnelige prosessen tar i bruk en bueformet sikt med lavere siktingseffektivitet for å kutte grovt, slam og avvanne overløpet av TBS-konsentrat.På grunn av det alvorlige gjørmete fenomenet gang i råkullet og det høye innholdet av finslam med høy aske, vil det uunngåelig føre til: den buede skjermen inneholder en stor mengde finslam med høy aske, noe som resulterer i høyt askeinnhold i det grove og rent kull;den buede skjermen bruker rustfritt stål. Den slissede skjermen har et stort skjermgap og er lett å ha på seg, noe som vil føre til at store mengder lav-aske grovt slim forviller seg og mister grovt rent kull.Samtidig må skjermen skiftes ut ofte.

3.1 Teknologisk transformasjonsplan
For å forbedre utvinningsgraden for rent kull og økonomiske fordeler, kombinert Longquan Coal Preparation Plant med Anhui Fangyuan Plastic Co., Ltd. for å transformere det grove slimseparasjonssystemet.Etter demonstrasjon tok den direkte i bruk Anhui Fangyuan Plastic Co., Ltd. for å produsere høy skjermingseffektivitet. Den FY-HVS-1500 laminerte høyfrekvente skjermen med god desileringseffekt erstatter den buede skjermen for å effektivt og effektivt kutte TBS-overløpsproduktet og skjermen den.

3.2 Struktur og arbeidsprinsipp for FY-HVS-1500 laminert høyfrekvent skjerm.
Fangyuan FY-HVS-1500 høyfrekvent stablet skjerm er en slags mekanisk utstyr som bruker høyfrekvente vibrasjoner på skjermens overflate og tyngdekraften til materialet for å oppnå klassifisering i henhold til partikkelstørrelsen til materialet.Strukturen er hovedsakelig sammensatt av en distributør, en mater og øvre og nedre skjermrammer., Høyfrekvent vibrasjonsmotor, produktoppsamlingsbeholder på skjermen, produktoppsamlingstank under skjermen, ramme og støtteplattform.Arbeidsprinsippet til silmaskinen er vist i figur 2. Dens hovedtrekk og fordeler er som følger.

High-frequency screen succeeded in the technical reformation of Longquan Coal Preparation Plant (3)

Figur 3 Sted for stablet kullsikting

Longquan Coal Preparation Plant har høyt askeinnhold, alvorlig gangslam, høy intern aske, lavt konsentratutbytte og stort mellomproduktinnhold.Derfor, i faktisk produksjonspraksis, har den opprinnelige utformingen av separasjons- og gjenvinningsprosessen for grovt slim hovedsakelig følgende problemer:
Den opprinnelige prosessen tar i bruk en bueformet sikt med lavere siktingseffektivitet for å kutte grovt, slam og avvanne overløpet av TBS-konsentrat.På grunn av det alvorlige gjørmete fenomenet gang i råkullet og det høye innholdet av finslam med høy aske, vil det uunngåelig føre til: den buede skjermen inneholder en stor mengde finslam med høy aske, noe som resulterer i høyt askeinnhold i det grove og rent kull;den buede skjermen bruker rustfritt stål. Den slissede skjermen har et stort skjermgap og er lett å ha på seg, noe som vil føre til at store mengder lav-aske grovt slim forviller seg og mister grovt rent kull.Samtidig må skjermen skiftes ut ofte.

3.1 Teknologisk transformasjonsplan
For å forbedre utvinningsgraden for rent kull og økonomiske fordeler, kombinert Longquan Coal Preparation Plant med Anhui Fangyuan Plastic Co., Ltd. for å transformere det grove slimseparasjonssystemet.Etter demonstrasjon tok den direkte i bruk Anhui Fangyuan Plastic Co., Ltd. for å produsere høy skjermingseffektivitet. Den FY-HVS-1500 laminerte høyfrekvente skjermen med god desileringseffekt erstatter den buede skjermen for å effektivt og effektivt kutte TBS-overløpsproduktet og skjermen den.

3.2 Struktur og arbeidsprinsipp for FY-HVS-1500 laminert høyfrekvent skjerm
Fangyuan FY-HVS-1500 høyfrekvent stablet skjerm er en slags mekanisk utstyr som bruker høyfrekvente vibrasjoner på skjermens overflate og tyngdekraften til materialet for å oppnå klassifisering i henhold til partikkelstørrelsen til materialet.Strukturen er hovedsakelig sammensatt av en distributør, en mater og øvre og nedre skjermrammer., Høyfrekvent vibrasjonsmotor, produktoppsamlingsbeholder på skjermen, produktoppsamlingstank under skjermen, ramme og støtteplattform.Arbeidsprinsippet til silmaskinen er vist i figur 2. Dens hovedtrekk og fordeler er som følger.

High-frequency screen succeeded in the technical reformation of Longquan Coal Preparation Plant (4)

Figur 4 Utstyrt med firkantet rundfiberforsterket polyuretan finskjerm

Longquan Coal Preparation Plant optimaliserte prosessen med separasjons- og klassifiseringssystemet for grovt slim, og brukte høyeffektive og effektive sorteringslaminerte høyfrekvente skjermer i stedet for bueskjermer for å skjerme og klassifisere de grove slimproduktene, noe som reduserte mengden av grovslimprodukter. .Det høye innholdet av aske og finslam gjør at askeinnholdet i det endelige grove rene kullproduktet er lavere enn askeinnholdet som kreves av det totale rene kullet.Samtidig løses problemet med grov kjøring under silen effektivt.Kullberedningsanleggets felttest viste at askeinnholdet i kullslurryen under sikten ble økt fra mindre enn 55 % til mer enn 65 %, og utbyttet av sikten ble økt med ca. 5 % sammenlignet med lysbuesikten, og den økonomiske fordelen ved kullberedningsanlegget ble kraftig forbedret.


Innleggstid: 23. mars 2021